Bollywood film Haider’s team at the Rome Film Festival Awarding Ceremony.

0
556

Bollywood film Haider’s team Shahid Kapoor ,Vishal Bhardwaj and

Shraddha Kapoor at the Rome Film Festival Awarding Ceremony.